nazwa Atakan Sp. z o.o.
forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
regon 190846034
NIP 586-10-35-190
KRS 000042908
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, wydział VII Gospodarczy.
80-169 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10
założona 1995
lokalizacja Gdynia
adres 81-364 Gdynia, ul.10-tego Lutego 25/5
rachunek Nordea Bank Polska S.A.
091440101300000000916347
kapitał zakładowy 500.000 PLN
   Copyright 2006 Atakan Sp. z o.o.